Number of the records: 1  

Subject h. : abakus (I.)

 1. Subject h.abakus (I.)
  DescriptonKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 269
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 10, 113
  Related term
  hlavice * konzola * antické stavební řády
  Links to another records
  (1) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : abakus (I.)

   abakus - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : abakus (I.)“ updated: