Number of the records: 1  

Subject h. : plastika

 1. Subject h.plastika
  DescriptonKaždé sochařské dílo, volné (socha) nebo vázané (reliéf) nebo jejich soubor, vzniklé nanášením (přidáváním) hmoty, tj. modelováním ve vosku, štuku, hlíně (ceroplastika, štukaterství, terakotářství) a kovolitecké postupy.
  Také sochařství vůbec.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 201
  • Šafránek Josef M.; Heslář; Evidence movitých národních kulturních památek a kulturních památek na památkových objektech; 2003; s. 69
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 161, 195
  Related term
  sochařství
  Links to another records
  (26) - Monuments
  (16) - Chateau
  (1) - Castle
  (1) - Palace
  (2) - Summer-house
  (1) - Object
  (4) - Area
  (27) - Village
  (1) - Part of city
  (6) - Heslář

  Note

  • Od plastického postupu odlišujeme postup skulptivní.
cccs
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : plastika“ updated: