Number of the records: 1  

Subject h. : arkádový dvůr

 1. Subject h.arkádový dvůr
  Otherarkádové nádvoří
  DescriptonNádvoří zámků, paláců i měšťanských domů, obklopené arkádovými ochozy (lodžiemi). Ve vícepatrových arkádových dvorech renesančních zámků se užívá tzv. nadřazenosti řádů od nejníže položených jednoduchých a hmotných směrem nahoru k lehčím a dekorativnějším (pořadí zdola: pilíř nebo toskánský řád, ionský, koryntský, kompozitní).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 106
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 21
  Related term
  antické stavební řády * architektura (II.) * nádvoří * arkáda * pilíř
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Chateau

  Pictures

  • Heslo : arkádový dvůr

   arkádová lodžie - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : arkádový dvůr“ updated: