Number of the records: 1  

Subject h. : al secco

 1. Subject h.al secco
  Othersecco
  DescriptonNástěnná malba hlinitými barvami na suchou, hladce připravenou vápennou omítku. Vhodná pro chráněné interiéry, užívaná od starověku a zejména ve středověku (srovnej s freskou, al fresco, freskovou technikou).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 100
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 13, 123, 187
  Related term
  freska * malba nástěnná * malba
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : al secco“ updated: