Number of the records: 1  

Village : Česká Kamenice

 1. VillageČeská Kamenice
  District
  Děčín
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  301 m n. m.

  Village history

  • r. 1305 - poprvé uváděna ves
  • r. 1352 - doložen kostel sv. Jakuba Staršího
  • r. 1478 - uváděn kostelík sv. Barbory
  • r. 1552 - kostel sv. Jakuba Staršího byl rozšířen při renesanční přestavbě o věž
  • r. 1570 - postavena dřevěná fara
  • r. 1574 - postavena renesanční devíti boká kašna (žitavký kamenický mistr Matyáš Zimmermann)
  • r. 1611 - na místě starší stavby postaven měšťanský dům
  • r. 1676 - na místě kostelíku byl vztyčen 4 m vysoký kamenný sloup se sochou sv. Barbory
  • r. 1694 - postavena výklenková kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, Panně Marii a sv. Barboře
  • r. 1711 - postavena budova děkanství
  • 1736-1739 - postavena poutní kaple Narození Panny Marie
  • r. 1749 - poutní kaple byla rozšířena o ambity
  • 1750-1752 - postaven barokní Vrchnostenský špitál (ústecký stavitel Jakub Schwarz)
  • r. 1825 - měšťanský dům přestavěn klasicistně (náměstí Míru 123)
  • r. 1836 - fara spolu s děkanství vyhořely
  • po r. 1836 - děkanství nově vystavěno
  • r. 1868 - postavena hrobka rodiny Preidlů
  • r. 1871 - postavena novogotická budova Chudobince Franze Preidla (arch. V. Ignác Ullmann)
  • 1895-1897 - přestavbou staršího domu vznikla neorenesanční budova spořitelny (náměstí Míru 272)
  • 1907-1908 - postavena secesní vila pro Franze Matzkeho (ul. Máchova 301)
  • r. 1908 - postavena secesní vila (arch. Josef Weinolt, ul. Máchova 311)
  • r. 1923 - kostel sv. Jakuba Staršího prošel rozsáhlými opravami

  Owner

  • do r. 1749 - Filip Josef, hrabě Kinský
  • od r. 1749 - František Oldřich, hrabě Kinský
  Keywords
  renesance * barok * neogotika * neorenesance * secese * kostel * kaple * vila * křížová chodba * kašna * sloup * socha * požár
  Related persons
  Ullmann, Vojtěch Ignác, 1822-1897 Schwarz, Jakub
  Related event

  5. září 1739 - Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici byla slavnostně vysvěcena.
  17. srpna 1868 - Hrobka rodiny Preidlů v České Kamenici byla slavnostně vysvěcena.
  30. června 1896 - Budova spořitelny v České Kamenici byla osazena sochou rytíře.
  www
  www.ceska-kamenice.cz
  Links to another records
  (3) - Monuments
  (2) - Chateau
  (1) - Castle
Number of the records: 1  
Record „Village : Česká Kamenice“ updated: