Number of the records: 1  

Subject h. : socha

 1. Subject h.socha
  Othersochařská díla
  DescriptonSocha zobrazuje skutečnost a umělecké představy plastickým-trojrozměrným objektem, zejména lidské postavy nebo zvířete, určené k vnitřní nebo vnější výzdobě stavby, oltáře apod. nebo fontány, samostatného pomníku a architektonickém nebo přírodním prostředí, konečně volná socha bez určení praktického účelu. Termín volná socha však označuje také sochu prostorově volnou, uvolněnou z vazby se stavbou, hapticky a opticky vnímatelnou ze všech stran. Nadčasovým dědictvím klasické antiky je zásada organické statuárnosti sochy. Pojetí formy, materiálu, funkcí a námětu sochy je historicky proměnlivé. Sochařství od secese kromě vyklenutí (vypnutí) hmoty sochy do okolního prostoru počítá ve větší míře než v předchozích etapách s výdutí tvaru, vyhlubováním směrem k jádru sochy a otevřením sochy vnějšímu prostoru a světlu. Nastal vývoj k formě prázdného vnitřního prostoru sochy (tzv. prázdná hmota, negativní tvar). Součástí sochy bývá podnožní deska, plint. Socha se vesměs staví na sokl.

  Citation source

  • Šafránek Josef M.; Heslář; Evidence movitých národních kulturních památek a kulturních památek na památkových objektech; 2003; s. 69
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 194-195
  • Turčan Ľubomír; Příspěvek k průzkumu gotických soch na severu Čech; s. 377-382
  • Blažej Jiří; Cesta za podobou soch z průčelí domu U kamenného stolu; s. 73-116

  Note

   Podle technik vycházejících z vlastností materiálu, jež vytváří z pevné hmoty objemy trojrozměrných tvarů, rozeznáváme techniky skulptivní, které hmoty ubírají (kámen, dřevo, kost) a plastické, aditivní, které spočívají v modelování a přidávání hmoty (hlína, štuk, vosk, plasty, kovolijectví). Často je vytvořen nejprve menší model, který je buď technikou pomocných bodů přenesen na konzistentní blok opracovávaného materiálu, nebo je socha realizována metodou sádrového či voskového modelu a odlívání do formy.

  Pictures

  • Heslo : socha

   socha (hospodářský dvůr při zámku v Roztokách) - foto z 1. 1. 2010

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : socha“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.