Number of the records: 1  

Name : ď Este, František Ferdinand

 1. Nameď Este, František Ferdinand, arcivévoda
  Date and place of birth18.12.1863 Štýrský Hradec
  Date and place of death28.06.1914 Sarajevo

  Curriculum Vitae

  • Nejstarší syn arciknížete Karla Ludvíka a princezny Marie Annunziaty Bourbonské. Rakouský následník trůnu, který měl rozhodující vliv v armádě. Stoupenec silné státní moci a správní reorganizace Rakousko-Uherska s přihlédnutím k národnostnímu principu, odpůrce vojenského střetnutí s Ruskem. Zastřelen se svou manželkou Žofií, rozenou hraběnkou Chotkovou, vévodkyní z Hohenbergu, na provokačních protisrbských manévrech pořádaných v Bosně.

  Note

  • r. 1894 - arcivévoda se seznámil se svojí budoucí manželkou na plese u místodržitele Thun-Hohensteina v Praze

  Books

  • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 95
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 14, 15, 17
  • Kolektiv autorů; Genealogické a heraldické listy; XVIII./3-4; 1998; s. 14, 15, 17
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 292
  • Kolektiv autorů; History revue - Speciál; 1; 2012; s. 45, 88, 92
  Related event

  1. července 1900 - V Zákupech v zámecké kapli sv. Františka z Assisi měl svatbu František Ferdinand ď Este s hraběnkou Žofií Chotkovou, která při příležitosti tohoto morganatického sňatku obdržela titul kněžny z Hohenbergu.
  28. června 1914 - Po ranní mši v lázeňském městečku Ilidža a následném přesunu vlakem do Sarajeva, byl při projížďce kočárem zastřelen atentátníkem Gavrilo Principem František Ferdinand ďEste spolu s manželkou Žofií Chotkovou, vévodkyní z Hohenbergu.
  29. června 1914 - Po tragické smrti arciknížete Františka Ferdinanda přešlo následnictví na Karla Františka Josefa.

  Pictures

  • Jméno : ď Este, František Ferdinand

   František Ferdinand ď Este - encyklopedie Wikipedia

Number of the records: 1  
Record „Name : ď Este, František Ferdinand“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.