Number of the records: 1  

Subject h. : znak

 1. Subject h.znak
  Othererb
  heraldický znak
  DescriptonJe trvalé štítové znamení, jehož kresba i barvy jsou stanoveny, a dále vše, co k znaku může patřit. Základem zůstává štít se svým znamením (heroldské znamení, kříž nebo obecné znamení), dalšími součástmi mohou být přilba či helma s přikrývadly - fafrnochy a na ní (přímo, nebo na polštáři, točenici či koruně) klenot, buď shodný se znamením tzv. pomocný klenot, nebo odlišný - samostatný (to vše dohromady dává tzv. vrchní znak) a konečně tzv. honosné kusy, k nimž patří řádové dekorace (např. řetěz s beraní kůží řádu zlatého rouna, kříž u rytířských duchovních řádů), odznaky hodnosti (u duchovních osob kříž, berla, mitra, dále koruny - rozlišené podle hodnosti, čepice a u duchovních osob klobouky lišící se barvou a počtem třapců). Konečně k honosným kusům patří štítonoši (postranní lidské nebo zvířecí postavy přidržující štít) a dále heslo (na pásce pod štítem) a u nás ojediněle bojový pokřik (na pásce nad štítem). Za znak se klade knížecí plášť nebo královský stan (majestát).

  Sources

   Živá HISTORIE; květen 2013; s. 25

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 256-262, 129
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 28, 47, 59, 75, 105, 110, 131, 177, 187, 234 (viz. popis)
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 249

  Pictures

  • Heslo : znak

   popis znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka heroltských figur - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázky korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka hodnostních korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   znak ozdobený pláštěm, korunou a řetězem - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka řádové dekorace znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka znaků duchovních řádů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka mluvících znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka cechovních znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka heraldických figur na praporcích a korouhvích - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : znak

   ukázka řádové dekorace znaku (rodový znak ze studny na nádvoří zámku Sychrov (LB) - foto ze 14. 8. 2009

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : znak“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.