Number of the records: 1  

Subject h. : A Ω

 1. Subject h.A Ω
  Otheralfa a omega
  α ω
  DescriptonPrvní a poslední písmeno řecké abecedy, symbol počátku a konce (zejm. na náhrobcích). Převzato z části bible zv. Apokalypsa, ze slov boha: "Jáť jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední."
  Sestava písmen A a (řecká písmena alfa a ómega), samostatná nebo v kombinaci se symboly a v obrazech.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 288
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 13, 112
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : A Ω“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.