Number of the records: 1  

Subject h. : hlavice

 1. Subject h.hlavice
  DescriptonHorní, zakončovací část sloupu, pilíře, pilastru nebo přípory. V antice dorská, ionská, korintská, kompozitní, toskánská (u nás většinou přejímány v renesanci, baroku, klasicismu, teprve v empíru i dorká), v románském umění krychlová, košová, palmetová, polštářová, v gotice římsová, kružbová, jehlancová, kuželová, listová (nebo s jinými rostlinnými prvky, tzv. vegetabilní), se zvířecími motivy (zoomorfní) nebo s lidskou maskou či postavou (antropomorfní) aj.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 137-138
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 77-79, 32, 94, 120, 193
  • Sommer Jan; Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek; s. 286-290
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 58

  Note

   Část sloupu, přijímá zatížení. Mezičlánek mezi hlavicí a dříkem, vkládaný v některých obdobích, se jmenuje náběžník.

  Pictures

  • Heslo : hlavice

   krychlová hlavice - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : hlavice

   další typy hlavic - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : hlavice

   další typy hlavic - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : hlavice

   korintská hlavice - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : hlavice

   další typy antických hlavic - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : hlavice

   hlavice od Anežky - foto: PhDr. Jiří Bartoň

  • Heslo : hlavice

   detail vegetabilní hlavice (vstup do jedné z kaplí na hřbitově v Královicích u Prahy) - foto 20. 2. 2016

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : hlavice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.