Number of the records: 1  

Keyword : I. světová válka

 1. KeywordI. světová válka
  DescriptonBezprostřední záminkou byla balkánská krize a sarajevský atentát. Válku zahájilo Rakousko-Uhersko a v letech 1914-1918 bylo do ní postupně vtaženo 25 států a jejich kolonií. Ztráty na lidských životech překročily 10 miliónů a dalších 20 miliónů bylo zraněno. Jednalo se o totální válku, kdy obyvatelstvo i hospodářství bylo v mnoha státech plně mobilizováno a podřízeno válečnému úsilí. Výsledkem byl rozpad Rakousko-Uherska a turecké říše, přeměna Ruska a Německa a vznik nových států s demokratickým uspořádáním.

  Books

  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 3; 2011; s. 27-30
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 804-805
  Related term
  válka
  Related event

  16. července 1914 - V Mirano u Benátek zemřel voják Jiří Koliha, poručík 33. pluku italských legií.
  26. července 1914 - Rakousko-uherská monarchie vyhlásila válku Království srbskému; počátek první světové války.
  28. července 1914 - Rakousko-uherská monarchie vyhlásila válku Království srbskému; počátek první světové války.
  20. května 1915 - Zemřel voják Jaroslav Růžička, střelec 1. pluku cizinecké legie.
  roku 1916 - Německé vojsko zabavilo zvon z Volyňské kaple Anděla Strážce pro válečné účely.
  18. května 1916 - V Rusku zřízena 1. Československá střelecká brigáda se dvěma pluky.
  v červnu 1916 - Karel Lukas padl do ruského zajetí.
  2. října 1916 - V Darvaru v Bosně zahynul na bojišti advokát, básník a prozaik Petr Kles.
  2. dubna 1917 - Na ruské frontě u Brzežan zahynul praporčík Václav Otta.
  2. července 1917 - Za účasti našich vojáků svedena bitva u Zborova.
  10. srpna 1917 - Nad Lepenietalem byl sestřelen vojenský pilot Robert Hollmann, posmrtně mu byla udělena Zlatá medaile za statečnost.
  16. prosince 1917 - Francouzská vláda přidělila československé dobrovolnické armádě bojující na západní frontě status "spolubojovníka".
  27. května 1918 - Při vynuceném přesunu Československého vojska po trati Transsibiřské magistrály byl v boji u Zlatoustu ztracen archiv 1. střeleckého pluku.
  24. července 1918 - V nemocnici v Morosini u Milana zemřel voják Antonín Lemberka, střelec 33. pluku italských legií.
  6. září 1918 - Na Uralu zemřel voják Antonín Assmann, desátník úderného praporu ruské legie.
  11. listopadu 1918 - Německo podepsalo ve francouzském Compiegne mírovou dohodu.
  26. prosince 1918 - Poláci obsadili Těšínsko.
  roku 1920 - Ratifikací Versailleské smlouvy skončila oficiálně I. světová válka.
  Links to another records
  (3) - Monuments
  (2) - Chateau
  (1) - Castle
  (3) - Village
Number of the records: 1  
Record „Keyword : I. světová válka“ updated: