Number of the records: 1  

Subject h. : bašta I.

 1. Subject h.bašta I.
  Otherhradební věž
  parkánová bašta
  DescriptonSoučást opevnění, v románské době plná, v gotice dutá, válcová, podkovová nebo (hlavně ve 14, st.) hranolová, někdy dozadu otevřená věž v hlavní hradební zdi umožňující i boční střelbu, v 15. a 16. st. mohutná, opatřená dělovými komorami.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 113-114
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 28
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 87
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 106
  Related term
  opevnění * věž
  Links to another records
  (42) - Monuments
  (13) - Chateau
  (11) - Castle
  (11) - Fort
  (4) - soubor předmětových kategorií
  (3) - Object
  (11) - Village
  (4) - Heslář

  Note

   V parkánové zdi hlavně po husitských válkách vznikají menší, často polygonální a hrotité nízké parkánové bašty.

  Pictures

  • Heslo : bašta I.

   polygonální parkánová bašta - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   hranolová hradební věž dozadu otevřená - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   dělová bašta - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   hranolová hradební věž - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   půlválcová hradební věž - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   plná románská hradební věž - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : bašta I.

   válcová hradební věž - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : bašta I.“ updated: