Number of the records: 1  

Subject h. : brána

 1. Subject h.brána
  DescriptonOpevněný vstup do hradiště, hradu, pevnosti, hrazeného města. Brány různého tvaru a konstrukce, opatřená spouštěcí mříží, padacím mostem, střílnami a ochozem s podsebitím, bývala umísťována tak, aby přístup byl pro útočníka co nejobtížnější. V době hradištní vedla k bráně úzká cesta zahloubená do valu apod. Masivní bráná barokové fortifikace měla zpravidla vjezd a dva průchody oddělené pilíři, obsahovala strážnici, vězení a v podzemí kasematy.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 34
  Links to another records
  (37) - Monuments
  (20) - Chateau
  (7) - Castle
  (5) - Fort
  (1) - Feudal residence
  (2) - Object
  (2) - Area
  (18) - Village
  (1) - Part of city
  (1) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : brána“ updated: