Number of the records: 1  

Subject h. : brána

 1. Subject h.brána
  DescriptonOpevněný vstup do hradiště, hradu, pevnosti, hrazeného města. Brány různého tvaru a konstrukce, opatřená spouštěcí mříží, padacím mostem, střílnami a ochozem s podsebitím, bývala umísťována tak, aby přístup byl pro útočníka co nejobtížnější. V době hradištní vedla k bráně úzká cesta zahloubená do valu apod. Masivní bráná barokové fortifikace měla zpravidla vjezd a dva průchody oddělené pilíři, obsahovala strážnici, vězení a v podzemí kasematy.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 34
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník památkové péče; Terminologie, morfologie, organizace; 1962; s. 32
  • Kuča Karel; Regionalita architektury venkovských kostelů v českých zemích; s. 226-228
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : brána“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.