Number of the records: 1  

Subject h. : rekonstrukce (II.)

  1. Subject h.rekonstrukce (II.)
    DescriptonJeden ze způsobů obnovy památek, při němž se doplní chybějící větší části památky, v krajním případě i celé památky, opakováním původního a v originále již nezachovaného vzhledu.

Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 176, 15, 82
Links to another records
(276) - Monuments
(158) - Chateau
(33) - Castle
(15) - Fort
(26) - Palace
(9) - Summer-house
(34) - Object
(1) - Area
(44) - Village
(10) - Part of city
Note
V poměru k původnímu vzhledu dosahuje různého stupně věrnosti, a to podle podkladů a pramenů i podle možné metody rekonstrukce.
… Exaktní rekonstrukce vzniká podle doloženého stavu.
… Analogická rekonstrukce vzniká podle obdob.
… Hypotetická rekonstrukce vzniká na základě vědecky podložené hypotézy.