Number of the records: 1  

 1. Title Šváby (Česko : zámek)

  Sources

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Books

  • Durdík Tomáš; Vývoj panských sídel na horním území Novozámeského panství (2. část); s. 33-39
  • Gabriel František; Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství (dokončení); s. 37, 46, 49
  • Mácha Karel Hynek; Hrady spatřené; 1988
Number of the records: 1  
Record „“ updated: