Number of the records: 1  

Name : Durdík, Tomáš

 1. NameDurdík, Tomáš, PhDr. , Prof. , DrSc.
  Date and place of birth24.01.1951 Praha (Česko)
  Date and place of death20.09.2012

  Curriculum Vitae

  • Dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, kastelolog, evropsky významný specialista na hradní architekturu a hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a významný představitel ochrany národního kulturního dědictví. Vystudoval obor prehistorie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium dokončil v roce 1974. Po celou kariéru pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Věnoval se především archeologii hradů, v 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě, k jeho nejznámějším patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice či Orlík u Humpolce. Je autorem téměř pětiset odborných studií a publikací, neúnavným popularizátorem a autorem scénářů k televizním seriálům „Hrady obývané i dobývané“ a „Štíty království českého“. Byl vedoucím redaktorem a předsedou redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica Bohemica. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Fakultě architektury ČVUT a také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde od července 2012, bohužel na pouhé dva měsíce, převzal vedení katedry archeologie.

  Books

  • Líbal Dobroslav; Středoevropské hrady kastelového typu; s. 408-410

  Pictures

  • Jméno : Durdík, Tomáš

   Durdík Tomáš - foto z 15. 8. 2017

Number of the records: 1  
Record „Name : Durdík, Tomáš“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.