Number of the records: 1  

Name : Wirth, Zdeněk

 1. NameWirth, Zdeněk, Dr.
  Date and place of birth11.08.1878 Libčany (Česko)
  Date and place of death26.02.1961 Praha (Česko)

  Curriculum Vitae

  • Po gymnazijních studiích v Praze a ve Vysokém Mýtě získal doktorát z dějin umění na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po čtyřletém působení na různých středních školách byl v letech 1905-1918 odborným úředníkem Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Poté se stal úředníkem Ministerstva školství a národní osvěty, kde později zastával post přednosty osvětového odboru. Považuje se za zakladatele památkové péče v Čechách. Mimo odbornou činnost organizační a redaktorskou vydal samostatně mnoho publikací z oboru dějin umění, věnovaných českým městům a památkám.

  Books

  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 278-279
  • Kolektiv autorů; Malostranské noviny; roč. VIII./2; únor 2016; s. 7
  • Štocner Petr; Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938, část 4. - Snahy o vydání památkového zákona; s. 247
  • Uhlíková Kristina; Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945-1958; s. 338, 340-341, 342
  Related event

  31. října 1918 - Na Pražský hrad dorazila komise Národního výboru ve složení V. V. Štech a Z. Wirth, aby převzala od zámeckého hejtmana veškerý hradní inventář (odhadnutý na 20 milionů tehdejších korun) a soupis věcí zapůjčených do Vídně.
Number of the records: 1  
Record „Name : Wirth, Zdeněk“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.