Number of the records: 1  

Keyword : neobaroko

 1. Keywordneobaroko
  Otherpseudobarok
  novobaroko
  druhý baroko
  DescriptonBarokní tvary ovládly ještě nakrátko historizující evropskou tvorbu a zvláště architekturu poslední čtvrti 19. století. Zprvu paralelně s novorenesancí, později se osamostatnil a navázal na dynamický výraz a dekorativní plnost baroka. Neobaroko se projevilo najvýrazněji v profánní architektuře, podporováno reprezentativními tendencemi panovnických rodů (Ludvíka II. v Bavorsku, Napoleona III. ve Francii) i zámožné buržoasie, ale ovládlo postupně veškerou tvorbu až po umělecká řemesla. Kolem r. 1900 neobaroka doznívají.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 140, 53, 173
  Related term
  umělecký směr * barok
  Links to another records
  (14) - Monuments
  (12) - Chateau
  (1) - Palace
  (1) - Object
  (12) - Village
  (1) - Part of city
Number of the records: 1  
Record „Keyword : neobaroko“ updated: