Number of the records: 1  

Keyword : Národní kulturní památka

 1. DescriptonVýběr nejcenějších objektů movitého či nemovitého kulturního dědictví našich národů, mezi nimiž památkám historické architektury patří významné místo.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 138
  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 12
  • Krušinová Lenka; Archeologická památková péče v České republice; 1995; s. 15
  • Matěj Miloš; Obnova národních kulturních památek v Ostravě; s. 341-345
  Related event

  1. července 2018 - Poutní komplex s kostelem sv. Ducha a loretánskou kaplí v Římově byl prohlášen Národní kulturní památkou.
  1. července 2018 - Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou kolejí na Chlumku v Luži byl prohlášen Národní kulturní památkou.
  1. července 2018 - Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku byl prohlášen za národní kulturní památku.
  1. července 2018 - Poutní areál Svatý Hostýn jižně od Chvalčova tvořený křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl prohlášen Národní kulturní památkou.

  Note

   NKP prohlašuje vláda a jsou ve zvýšené míře chráněny podle zákona o KP.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : Národní kulturní památka“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.