Number of the records: 1  

Fort : Doubravice

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonTvrz se poprvé uvádí v roce 1382. V roce 1405 byla zpustošena. Po roce 1448 je obnovena. V 70. letech 15. století byla však tvrz opět zničena, ale v 1. polovině 16. století je opět obnovena a až třicetiletá válka znamenala její definitivní konec.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Doubravice (Moravičany)Moravičany
  District
  Šumperk
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1382 - tvrz poprvé doložena
  • r. 1405 - zpustošena
  • po r. 1448 - obnovena
  • 70. léta 15. st. - zničena
  • 1. pol. 16. st. - tvrz obnovena
  • třicetiletá válka - zanikla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 26
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 59
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 113
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 60-61

  Pictures

  • Tvrz : Doubravice

   nelze obrazově doložit