Number of the records: 1  

Fort : České Heřmanice, stará tvrz

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonTvrz vznikla zřejmě v polovině 15. století. Počátkem 16. století asi zpustla, protože se v roce 1513 připomíná již jen její tvrziště.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  České Heřmanice
  District
  Ústí nad Orlicí
  County
  Pardubický kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • pol. 15. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • poč. 16. st. - zpustla
  • r. 1513 - již jen tvrziště

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 75
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 79
  • Zrůbek Rudolf; Hradiska a tvrze kraje Orlických hor; 1. díl; 1991; s. 60
  Keywords
  tvrziště

  Pictures

  • Tvrz : České Heřmanice, stará tvrz

   nelze obrazově doložit