Number of the records: 1  

Feudal residence : Radomyšl

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonPři archeologickém průzkumu bylo zjištěno u kostela sv. Martina románské sídlo spojené mostkem s panskou tribunou v chrámu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Radomyšl
  District
  Strakonice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 2. pol. 13. st. - zánik románského sídla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 9

  Pictures

  • Feudální sídlo : Radomyšl

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Radomyšl“ updated: