Number of the records: 1  

Chateau : Předklášteří u Tišnova

 1. Other titlesTišnov
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonZámek vznikl po roce 1798 přestavbou bývalého proboštství v areálu Tišnovského kláštera (klášter změněn na továrnu). Po obnově kláštera v roce 1861 sloužil zámek správním účelům.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Předklášteří
  District
  Brno-venkov
  County
  Jihomoravský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1233 - založen románsko-gotický klášter cisterciaček "Porta coeli"
   r. 1260 - klášter rozšířen o křížovou chodbu
  • po r. 1798 - objekt bývalého proboštství upraveno na zámek
  • r. 1861 - objekt sloužil správním účelům
  • r. 1901 - obnoven klášter
  • r. 1990 - obnoven klášter

  Owner

  • r. 1233 - cisterciáci
  • r. 1997 - Řád cisterciaček (Podhorácké muzeum Okresního muzea Brno venkov)
  • r. 2003 - Cisterciácké opatství Porta coeli (Farní úřad Tišnov, Okresní muzeum Brno - venkov, Podhorácké muzeum)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 225
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 103
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 177
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 165
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 160

  Note

  • - klášter založen královnou Konstancií
  • r. 1991 - obnoven klášterní život jeptišek cisterciáckého řádu

  Pictures

  • Zámek : Předklášteří u Tišnova

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Předklášteří u Tišnova“ updated: