Number of the records: 1  

Feudal residence : Plaňany

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonPůvodní panské sídlo, jenž zde patrně stávalo již od 13. století, bylo před rokem 1540 přeměněno na rychtu, která byla zbořena až roku 1959. Zda se též jednalo o tvrz, či ne, nelze prokázat.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Plaňany
  District
  Kolín
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 13. st. - předpoklad existence panského sídla
  • před r. 1540 - upraveno na rychtu
  • r. 1959 - objekt zbořen

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 82

  Pictures

  • Feudální sídlo : Plaňany

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Plaňany“ updated: