Number of the records: 1  

Chateau : Malé Hradisko

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonPři opravě byl objekt zcela zmodernizován.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Malé Hradisko, čp. 22
  District
  Prostějov
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 17. st. - postavena tvrz
  • 1703 - 1725 - postaven barokní zámek
  • r. 1930 - vyhořel
  • po r. 1930 - opravou zmodernizován

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 6
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 18
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 149

  Pictures

  • Zámek : Malé Hradisko

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Malé Hradisko“ updated: