Number of the records: 1  

Little castle : Borovany

 1. Other titlesHrádek
  Monument type hrádek
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonSídlo patrně v podobě věžového hrádku, jehož existence netrvala dlouho, stávalo na úzké skalnaté ostrožně nad potokem (asi 180 m) západně od poutní kaple sv. Rosalie, severně od Borovan v místech zvaných na Hrádku. V písemných pramenech není doloženo. Připomíná ho jen malé tvrziště (6 x 15 m), chráněné od severu dvěma příkopy a valem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Borovany
  District
  Písek
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  8 km severozápadně od Bechyně
  11 km jižně od Milevska
  2 km jižně od Bernartic

  Building progress

  • konec 14.-15. st. - předpoklad existence hrádku

  Owner

  • 14. st. - Kunrát z Bernartic
  • konec 14. st. - Buzek či Petr z Borovan (synové Kunráta)

  Books

  • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 211
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 16-17
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 24
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 32
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 67
  Keywords
  tvrziště
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Hrádek : Borovany

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Little castle : Borovany“ updated: