Number of the records: 1  

Little castle : Angerbach

 1. Other titlesNový hrádek ; Angerpach ; Handrbach ; Handrboch
  Monument type hrádek
  Monument state nepatrné zbytky
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification kulturní památka
  DescriptonV pramenech se hrádek neuvádí. Je datován na základě archeologického průzkumu. Představuje bezvěžovou variantu prvních hradů u nás a plnil v rámci týřovského zboží funkci loveckého hrádku. Stával východně od Kožlan na ostrohu nad soutokem Kůzovského a Šípovského potoku.
  Village
  Kožlany, lokalita leží mimo obec
  District
  Plzeň-sever
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 65A
  On map
  2 km severovýchodně od Kožlan

  Building progress

  • 1. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hrádku
  • r. 1240 - poprvé doložen
  • před r. 1424 - patrně vypálen husity
  • 1. pol. 15. st. - zanikl

  Owner

  • do r. 1360 - královský majetek
  • 1360 - 1361 - rýnský kníže Jan (levoboček bavorského vévody Rudolfa II.)
  • od r. 1422 - Aleš Holický ze Šternberku
  • r. 1970 - stát (Státní lesy, Lesní závod Plasy)

  Books

  • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1995; s. 52
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 11, 16, 54
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 7
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 22
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 2

  Note

  • do r. 1250 - nazýván jako Nový hrádek
  • r. 1891 - místo, kde stával hrádek, bylo vysázeno jehličnatým lesem
  • r. 1964 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Hrádek : Angerbach

   hmotová rekonstrukce hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Little castle : Angerbach“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.