Number of the records: 1  

Chateau : Biskupice

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonJednalo se o prostý obdélný patrový objekt krytý jednoduchou valbovou střechou, který stával v jihovýchodní části hospodářského dvora západně od kostela.
  Part of city
  Biskupice (Biskupice-Pulkov)Biskupice-Pulkov
  District
  Třebíč
  County
  kraj Vysočina
  Country
  Czechia
  On map
  8,5 km jihojihozápadně od Hrotovic
  6 km severozápadně od Běhařovic

  Building progress

  • pol. 17. st. - patrně postaven zámek
  • r. 1679 - poprvé doložen
  • po r. 1831 - přestavěn novogoticky a zřízen anglický park
  • 60. léta 20. st. - objekt chátrá
  • 1973 - 1974 - objekt zbořen

  Owner

  • kol. pol. 17. st. - páni z Vertemu
  • 1679 - 1768 - Dubští z Třebomyslic
  • 1768 - 1769 - Adam Ignác Berchtold
  • 1769 - 1831 - Pillerové z Pillersdorfu
  • 1831 - 1904 - Daunové
  • od r. 1831 - František hrabě Daun
  • do r. 1904 - Otakar Daun
  • od r. 1904 - Jindřich hrabě Haugwitz
  • do r. 1920 - Karel Haugwitz
  • 1920 - 1948 - H. Rosenbaum (velkostatkář)
  • 1948 - 1973 - stát (správa obce, byty)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 22
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 18
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 126
  • Musil František; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska; 2003; s. 21-22
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 31, 333
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 11
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Zámek : Biskupice

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Biskupice“ updated: