Number of the records: 1  

Chateau : Bílé Poličany

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o dvoukřídlý dvoupatrový architektonicky nevýrazný objekt s válcovou věží, který se nachází na severozápadním okraji obce. K objektu přiléhá rozsáhlý anglický park s jezírkem, severně pak stojí bývalá kaple Povýšení sv. Kříže a západně kruhový sloupový pavilonek s mřížovou ozdobnou kupolí.
  Village
  Bílé Poličany, čp. 1
  District
  Trutnov
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 31E
  On map
  7 km jihozápadně od Dvora Králové nad Labem
  3 km jihovýchodně od Miletína

  Building progress

  • po r. 1584 - postavena horní renesanční tvrz
  • r. 1677 - tvrz se uvádí jako kamenná se šindelovou střechou
  • r. 1725 - přestavěna na barokní zámek
  • po r. 1725 - vybudován rozsáhlý park a v něm postavena kaple
  • r. 1786 - zámek rozsáhle upravován spolu s hospodářskými budovami
  • 19. st. - adaptován
  • po r. 1873 - rozšířen o pravé křídlo
  • konec 19. st. - zámek vyhořel, poté byl zcela přestavěn (přibyla kulatá věž)
  • 20. st. - upravován

  Owner

  • po r. 1584 - Alena z Lobkovic (vdova po Jiřím z Valdštejna)
  • 1589 - 1604 - Karel z Valdštejna (nevlastní syn Aleny)
  • od r. 1604 - Jan a Jiřík z Valdštejna (synové Karla)
  • do r. 1622 - Jiřík z Valdštejna
  • do r. 1624 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
  • do r. 1637 Zárubová z Hustířan, Engelburga
  • od r. 1637 - Jiří Jetřich Grodecký z Grodce
  • do r. 1657 - Magdalena (dcera Jiřího Jetřicha)
  • 1657 - 1804 - Kotulínští z Kotulína a Křížkovic
  • 1657 - 1680 - Kryštof Ferdinand Kotulínský z Kotulína a Křížkovic
  • od r. 1804 - rytíř František Xaver Cecinkar z Birnitzu Pražský měšťan)
  • - František de Paula (syn Fr. Xavera)
  • od r. 1873 - kněžna Růžena z Hohenlohe
  • po r. 1945 - město Dvůr Králové nad Labem (Československý rozhlas)
  • od r. 1954 - stát (Ministerstvo vnitra - hasičské učiliště)
  • 80. léta 20. st. - stát (učiliště Českého svazu požární ochrany)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 61-62
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 75
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 452
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 35
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 25-26
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 43, 44, 596
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 24
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 10
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrady.cz
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1622 - třetina majetku byla Jiříkovi z Valdštejna zabavena za podporu stavovského povstání
  • r. 1855 - hostem zde byl Josef Kajetán Tyl
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Bílé Poličany

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 43 (foto V. Hyhlík)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bílé Poličany“ updated: