Number of the records: 1  

Fort : Bílé Poličany

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonJednalo se o drobné feudální sídlo, které po svém opuštění vrchností časem beze stopy zaniklo.
  Village
  Bílé Poličany
  District
  Trutnov
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  7,5 km severovýchodně od Hořic v Čechách
  7 km jihozápadně od Dvora Králové nad Labem

  Building progress

  • poč. 14. st. - předpokládaná existence tvrze
  • r. 1519 - poprvé doložena
  • r. 1523 - opuštěna a časem zanikla

  Owner

  • r. 1332 - Ješek z Poličan (zda z Bílých či Červených není možno určit)
  • 70. léta 14. st. - Levík z Poličan (zda z Bílých či Červených není možno určit)
  • před r. 1519 - Prokop Haléř z Jičíněvsi
  • do r. 1523 - Jan st. Rodovský
  • po r. 1523 - Zikmund Smiřický ze Smiřic

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 25-26
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 43, 596
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 24

  Pictures

  • Tvrz : Bílé Poličany

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Fort : Bílé Poličany“ updated: