Number of the records: 1  

Castle : Rychmburk

 1. Other titlesPředhradí ; Radyně ; Riechenburk
  Monument type hrad
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  DescriptonHrad se poprvé připomíná v roce 1325. V roce 1425 byl dobyt husity. Po roce 1537 byl přestavován v raně renesančním slohu. Opět přestavován po roce 1669. Zpustlý hrad byl v letech 1793 - 98 barokně přestavěn. Zahrada s altánem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  District
  Chrudim
  County
  Pardubický kraj
  Country
  Czechia
  On map
  404 m n. m.

  Building progress

  • r. 1325 - hrad poprvé doložen
  • r. 1425 - dobyt husity
  • po r. 1537 - přestavěn v raně renesančním slohu
  • po r. 1669 - přestavován
  • 1793 - 1798 - přestavěn barokně

  Owner

  • r. 1325 - Tas z Mrdic a Rychmburka
  • 15. st. - Smil Flaška z Pardubic a Rychmburka
  • 16. st. - Jindřich Šťastný z Valdštejna
  • 90. léta 18. st. Kinští (rod)
  • 1823 - 20. léta 20. st. Thurn-Taxisové (rod)
  • od 20. let 20. st. - stát
  • 1955 - 2006 - stát (Domov důchodců)
  • od r. 2006 - ČR, Okresní úřad Chrudim (Domov důchodců Rychmburk)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 23
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 196
  • Krob Miroslav; Hrady východních Čech
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 10-11
  • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 10
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 427-430

  Pictures

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (foto z poč. 20. st.)

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad od vodní plochy - pohlednice z r. 1932 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Rychmburk

   pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka

Number of the records: 1  
Record „Castle : Rychmburk“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.