Number of the records: 1  

Castle : Kost

 1. Monument type hrad
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonGotický hrad byl postaven před rokem 1349, ale jeho stavební období bylo ukončeno až v roce 1414. Počátkem 16. století byl rozšířen. V roce 1635 hrad vyhořel a koncem 17. století byl gotický palác s obytnými budovami změněn na sýpky. Počátkem 19. století byl hrad několikrát upravován a v letech 1874 - 75 adaptován v novogotickém slohu. Rozsáhlé záchranné a restaurátorské práce byly na hradě zahájeny v roce 1953.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 50°29'24.262"N, 15°8'5.894"E

  Castle : Kost, Podkost (Libošovice) , , Česká republika. Castle : Kost
  Part of city
  Podkost (Libošovice)Libošovice
  District
  Jičín
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Kulturní památky východních Čech, 1991
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . A4
  On map
  Edice KČT č. 19. Český ráj
  GPS
  50°29'24.262"N, 15°8'5.894"E

  Building progress

  • před r. 1349 - vystavěn hrad
  • konec 14. st. - postavena kaple sv. Anny
  • r. 1414 - dokončen stavební vývoj
  • přelom 15. a 16. st. - šelmberský palác
  • kolem r. 1545 - renesanční palác bibrštejnský
  • r. 1575 - vstupní budova
  • r. 1576 - postaven hradní pivovar
  • r. 1635 - hrad vyhořel
  • konec 17. st. - objekt přeměněn na sýpku
  • poč. 19. st. - upravován
  • 1874 - 1875 - adaptován v novogotickém slohu
  • 1953-1959 - zahájeny rozsáhlé záchranné práce na hradě
  • 1976-1992 - prováděna sanace zdiva a skalního podloží

  Owner

  • pol. 14. st. - Beneš z Vartenberka
  • přelom 14. a 15. st. - Petr z Vartenberka
  • do r. 1414 - Vartenberkové
  • od r. 1414 - Hazmburkové
  • od r. 1414 - Mikuláš Zajíc z Hazmburku
  • Jan z Hazmburku
  • 1. pol. 15. st. - Zdeněk Lev z Rožmitálu (poručník Jana)
  • 1497 - 1524 - páni ze Šelmberka
  • od r. 1497 - Jan ze Šelmberka
  • 1524 - 1551 - Bibrštejnové
  • 1551 - 1632 - Lobkovicové
  • 1632 - 1634 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
  • 1634 - 1637 - Lobkovicové
  • 1637 - 1738 - Černínové z Chudenic
  • 1738 - 1769 - Václav Kazimír Netolický z Elsenberka (důstojník a purkrabí hradeckého kraje, nejvyšší maršálek České komory)
  • Adam Netolický (syn V. K. Netolického)
  • od r. 1779 - Antonín Vratislav Netolický z Mitrovic
  • do r. 1868 - Evžen Vratislav Netolický z Mitrovic (†)
  • Václav Enis z Atteru (původem skotský šlechtic)
  • do r. 1948 - Flaminiové dal Borgo-Netoličtí
  • od r. 1992 - Giovanni Kinský dal Borgo
  • r. 2001 - dr. Pio a Giovanni Kinský dal Borgo (dr. Pio a Giovanni Kinský dal Borgo)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 125
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 54, 55
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 99
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 94
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • Krob Miroslav; Hrady východních Čech
  • Schneider Jiří; Hrady a zámky Českého ráje
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 109
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 109
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 129 ; s. 282-283
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 9
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 231
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 214-219
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-kost.cz ; www.kost-hrad.cz ; www.kinskycastles.com
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • do r. 1850 - odstavena varna hradního pivovaru
  • poč. 90. let 20. st. - potomci rodu Kinských požádali o vydání hradu
  • r. 1992 - v restituci hrad navrácen rodině Kinských dal Borgo

  Pictures

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od jihu - pohlednice ze 3. čtvrt. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - foto z r. 1999

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - foto z r. 1989

  • Hrad : Kost

   hradní věž - foto ze 70. let 20. století

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1941 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   hradní kaple - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   detail okna - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   Hrad Kost (1. pol. 20. st.) - dřevoryt, Karel Vik (ze sbírek SGVU Litoměřice)

  • Hrad : Kost

   letecký pohled na hrad - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od východu - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   přístupová cesta k hradu - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od severozápadu - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   jižní část západního průčelí Bibrštejnského paláce - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   severní část západního průčelí Bibrštejnského paláce - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   most ke 2. hradní bráně - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   zachycení oprav na Bílé věži - foto z 8. 8. 2011

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   východní strana hradní věže - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od jihu - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   jihozápadní hradní nároží - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   detail z hradního nádvoří - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   detail architektonického článku - foto z r. 2007 (www.alena.ilcik.cz)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad od východu přes Bílý rybník - pohlednice ze 3. čtvrt. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   detail gotického portálu hradní kaple - pohlednice ze 3. čtvrt. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Kost

   pohled na hrad - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 231

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°29'24.262"N, 15°8'5.894"E

Castle : Kost, Podkost (Libošovice) , , Česká republika. Castle : Kost
Number of the records: 1  
Record „Castle : Kost“ updated: