Number of the records: 1  

Fort : Hrubá Vrbka

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrz, o níž nemáme žádné písemné zprávy, stávala jihozápadně od Malé Vrbky v místech zvaných Žižkův stůl, kde z potůčku, pramenícího pod horou Kobylou, vystupuje čtvercová metr vysoká vyvýšenina, zřejmě pozůstatek zdejší tvrze. Při archeologickém výzkumu zde nebyly nalezeny zbytky staveb, ale pouze střepy keramiky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  District
  Hodonín
  County
  Jihomoravský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • před r. 1384 - předpoklad existence tvrze

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 89
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 22
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 31
  Keywords
  archeologie

  Pictures

  • Tvrz : Hrubá Vrbka

   žádost o pomoc