Number of the records: 1  

Castle : Děvičky

 1. Other titlesDěvice ; Děvín ; Dívčí hrady ; Maidburg ; Maidberk ; Maidenburg ; Maydberk ; Dewiczki ; Deuichki
  Monument type hrad
  Monument state zřícenina
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification kulturní památka
  DescriptonHrad patří k tzv. typu s plášťovým zdivem. Zříceniny mají tvar protáhlého obdélníku s oblou čelní zdí se zaoblenými nárožími a renesanční baštou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Pavlov, lokalita leží mimo obec
  District
  Břeclav
  County
  Jihomoravský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 162D
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D5
  Turistická mapa č. 88, 2009 . A4
  On map
  8 km severně od Mikulova
  2 km jihovýchodně od Dolních Věstonic
  cca 800 m západně od Pavlova
  GPS
  48°52'32.848"N, 16°39'41.993"E

  Building progress

  • r. 1222 - hrad poprvé doložen
  • 13. st. - patrně zanikl
  • konec 13. st. - hrad obnoven
  • poč. 14. st. - upraven goticky do současné podoby
  • r. 1414 - doložena hradní kaple
  • 1. pol. 16. st. - vystavěna patrová pětiboká dělová bašta a upraveno hradní opevnění
  • po r. 1572 - zchátralý hrad upravován
  • r. 1645 - vypálen Švédy
  • 17. st. - zpustl
  • r. 1744 - hrad vyhořel, poté sloužil jen jako požární hláska
  • poč. 19. st. - opuštěn

  Owner

  • r. 1222 - Štěpán z Medlova
  • do r. 1334 Jan Lucemburský
  • od r. 1334 - Hartneld z Lichtenštejna
  • do r. 1560 - Kryštof z Lichtenštejna
  • od r. 1560 - Ladislav Kerecsenyi
  • od r. 1572 - Zikmund z Ditrichštejna

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 8 a 9
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 70
  • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 8
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 89-90
  www
  http://hraddevicky.webnode.cz/
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 1. pol. 16. st. - vystavěna patrová pětiboká dělová bašta a upraveno hradní opevnění
  • r. 1784 - na hradě pobýval pouze hlídač, který zvonem upozorňoval na požáry v okolí
  • 1979-1983 - na hradě byly provedeny archeologické povrchové sběry

  Pictures

  • Hrad : Děvičky

   pohled na zříceniny hradu od jihu - foto ze srpna 2008

  • Hrad : Děvičky

   zříceniny hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Děvičky

   pohled na zříceniny hradu od jihu - foto ze srpna 2008

  • Hrad : Děvičky

   pohled na zříceniny hradu od východu - foto ze srpna 2008

  • Hrad : Děvičky

   pohled na zříceniny hradu od jihovýchodu - foto ze 7. 7. 2009

  • Hrad : Děvičky

   pohled na zříceniny hradu od severozápadu - foto ze 7. 7. 2009

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od východu - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od jihu - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od severu - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od západu - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   obranná hranolová věž - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   obranná hranolová věž - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   jihovýchodní hradební zeď - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   jihozápadní hradební zeď - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   západní hradební zeď - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   jihozápadní hradební zeď, vnitřní část - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   detail střílny v hradební zdi - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   jihozápadní hradební zeď, vnitřní část - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   jihovýchodní hradební zeď, vnitřní část - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   hradní palác - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   východní část areálu zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   východní část areálu zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   interiér paláce - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   detail zdiva - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   detail zdiva - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   západní část areálu zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   interiér paláce - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   vstup do západního sklepení zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   západní sklepení - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   klenba východního sklepení - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   klenba východního sklepení - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   východní sklepení zříceniny - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   západní část východního sklepení - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   západní zeď sklepení - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   vývojové schéma hradu (infopanel) - foto z 8. 8. 2010

  • Hrad : Děvičky

   vývojové schéma hradu (infopanel) - foto z 30. 4. 2016

  • Hrad : Děvičky

   turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  • Hrad : Děvičky

   okenní ostění v patře obranné věže - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   detail okenního ostění - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   okenní ostění v patře obranné věže - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   detail okenního ostění - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   torza palácových komínů - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   detail komínů - foto z 29. 6. 2011

  • Hrad : Děvičky

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2012

  • Hrad : Děvičky

   jižní strana obranné hranolové věže - foto z 29. 4. 2012

  • Hrad : Děvičky

   západní strana obranné hranolové věže - foto z 29. 4. 2012

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 29. 4. 2012

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 29. 4. 2012

  • Hrad : Děvičky

   areál zříceniny - foto z 29. 4. 2012