Number of the records: 1  

Fort : Čechy

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  DescriptonTvrz stávala v areálu dvora, kde se po ní zachoval kopeček oválného tvaru oddělený od budov zbytky hlubokého příkopu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Čechy
  District
  Přerov
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1551 - doložena tvrz
  • třicetiletá válka - patrně zanikla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 66
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 19
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 97
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 48

  Pictures

  • Tvrz : Čechy

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Čechy“ updated: