Number of the records: 1  

Fort : Buková

 1. Monument type tvrz
  Monument state nepatrné zbytky
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonTvrz dnes dokládají již jen sklepy pod budovami JZD.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Buková
  District
  Plzeň-jih
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 15. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1542 - poprvé doložena
  • poč. 18. st. - upravena na sýpku
  • konec 19. st. - zanikla v areálu panského dvora

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 52
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 43-44

  Pictures

  • Tvrz : Buková

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Buková“ updated: