Number of the records: 1  

Fort : Budiš

 1. Other titlesRudel ; Rondell
  Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification kulturní památka
  DescriptonO tvrzi se nedochovaly žádné zprávy. Tvrziště leží na samotě u hájovny Střelnice, jihozápadně od obce. Jedná se vyvýšený ostrůvek kruhového tvaru, který býval obklopen vodním příkopem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Podbořanský Rohozec
  District
  Louny
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  1 km jihozápadně od Podbořanského Rohozce
  13 km západně od Podbořan

  Building progress

  • 2. pol. 19. st. - rozebrány zbytky tvrze

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 49
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 58
  Keywords
  tvrziště
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Budiš

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Budiš“ updated: