Number of the records: 1  

Chateau : Brany

 1. Other titlesBrány
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonZámek, který byl pozdějšími mnohými úpravami architektonicky zcela znehodnocen, zanikl spolu s obcí v důsledku těžby uhlí.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Brany (zaniklá ves) (Březno)
District
Chomutov
County
Ústecký kraj
Country
Czechia

Building progress

 • přelom 16. a 17. st. - postaven zámek
 • 19. st. - upravován
 • 20. st. - zanikl

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 38
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 52
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 50
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 120
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 55
Keywords
zámeček
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1987 - zrušeno prohlášení o kulturní památce
 • Pictures
 • Zámek : Brany - žádost o pomoc

  žádost o pomoc