Number of the records: 1  

Fort : Božetín

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Classification kulturní památka
  DescriptonTvrz, jejíž vznik ani zánik není znám, dokládají jen terénní nerovnosti při západním okraji obce severovýchodně od malého rybníčku.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Božetín (Nový Kostel)Nový Kostel
  District
  Cheb
  County
  Karlovarský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • přelom 13. a 14. st. - patrně založena tvrz
  • 15. st. - tvrz zřejmě zanikla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 36
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 39
  • Úlovec Jiří; Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech; I. díl; 2003; s. 47-48
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 20

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Božetín

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Božetín“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.