Number of the records: 1  

Fort : Bohuslavice

 1. Monument type tvrz
  Monument state nepatrné zbytky
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrz, která zanikla pravděpodobně při bojích mezi markrabaty moravskými, stávala severovýchodně od obce v místech zvaných Na hradisku či Na valech, kde se dochovaly zbytky zdiva.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Bohuslavice
  District
  Prostějov
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1384 - jediná zpráva o tvrzi
  • konec 14. st. - patrně zanikla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 29
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 22
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 75
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 28
  • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 84

  Pictures

  • Tvrz : Bohuslavice

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Bohuslavice“ updated: