Number of the records: 1  

Chateau : Blatno

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  DescriptonJedná se o patrový dvojkřídlý objekt stojící uprostřed obce. Na jeho jižní a západní straně se dochovaly zbytky opevnění z bývalého hradu, tj. příkop široký cca 6 m.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Blatno, čp. 1
  District
  Chomutov
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 1. pol. 15. st. - původní objekt komendy německých rytířů postupně přestavěn na hrad
  • r. 1455 - hrad poprvé doložen
  • před r. 1460 - rozbořen
  • 2. pol. 16. st. - na jeho místě postaven zámek
  • třicetiletá válka - vypálen a pobořen
  • po r. 1707 - po odstranění zbytků stavby postaven barokní lovecký zámeček
  • 70. léta 19. st. - celkově opraven

  Owner

  • od r. 1420 z Lobkovic, Mikuláš, řečený Chudý (královské léno)
  • 80. léta 20. st. - stát (Správa polesí Blatno)
  • 21. st. - obec

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 25
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 46-47, 172
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Zámek : Blatno

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Blatno“ updated: