Number of the records: 1  

Fort : Blatnice

  1. Monument type tvrz
    Monument state neexistuje
    Accessibility poloha neznámá
    DescriptonTvrz se připomíná až v 2. polovině 15. století. Někdy v letech 1463 - 88 byla tvrz vypálena. V roce 1686 se připomíná již jen pustá ves.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
    Part of city
    Blatnice (Pojbuky)Pojbuky
    District
    Tábor
    County
    Jihočeský kraj
    Country
    Czechia
    On map
    6,5 km východojihovýchodně od Mladé Vožice

    Building progress

    • 2. pol. 15. st. - doložena tvrz
    • 1463-1488 - vypálena
    • r. 1686 - již se neuvádí

    Books

    • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 191
    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 24
    • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 24

    Pictures

    • Tvrz : Blatnice

      nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Fort : Blatnice“ updated: