Number of the records: 1  

Chateau : Bílý Újezdec

 1. Other titlesŠternberk
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPřesný vznik gotické tvrze není znám, ale objekt byl v průběhu staletí několikrát přestavován a interiéry později adaptovány pro potřeby lázeňského domu. Jedná se o patrový objekt s netypicky připojenou věžicí, který má při celém východním průčelí otevřený ochoz, tvořený dřevěnými toskánskými sloupy.
  Village
  Bílý Újezdec (zaniklá obec)
  District
  Kladno
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  1,5 km východně od obce Ledce
  1,5 km severozápadně od Smečna
  5 km jihozápadně od Slaného

  Building progress

  • přelom 14. a 15. st. - doložena existence tvrze
  • 1542-1563 - patrně obnovena renesančně
  • r. 1563 - tvrz poprvé doložena
  • přelom 16. a 17. st. - rozšířena
  • po r. 1611 - tvrz chátrá
  • před r. 1774 - přestavěna na barokní zámek
  • 1820 - 1822 - klasicistní úpravy pro lázeňské účely
  • r. 1904 - uváděna zámecká kaple
  • 20. st. - dílčí adaptace objektu

  Owner

  • poč. 15. st - Jindřich Kokovec
  • od r. 1404 - manželka Jindřicha
  • - Janek z Prahy (pražský měšťan)
  • 1457 - 1611 - rod z Donína
  • od r. 1457 - Bedřich z Donína
  • 1558 - 1563 - Kamil z Donína
  • - Václav z Donína
  • 1601 - 1611 - Bedřich z Donína (syn Václava)
  • od r. 1611 - Jaroslav Bořita z Martinic
  • po r. 1789 - František Karel Martinic
  • od poč. 19. st. Clam-Martinicové (rod)
  • 80. léta 20. st. - stát (Ústav sociální péče pro mládež)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 21
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 29-30
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 45, 604
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 2. díl; 1978; s. 216
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 11

  Note

  • kolem r. 1579 - se zde narodil Václavu z Donína syn Bedřich (cestovatel a autor známého Cestopisu)
  • po r. 1774 - byl zdejší zámek spojen lipovou alejí se Smečnem
  • 19. st. - severně od zámku byly objeveny zbytky hradeb
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Bílý Újezdec

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bílý Újezdec“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.