Number of the records: 1  

Fort : Bílý Kůň

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrziště se nachází na zalesněném uměle navršeném (cca 2 m vysokém) kruhovém pahorku zvaném Žižkův stůl, který je obklopen mokřinatým příkopem. Lokalita, o které chybějí písemné zprávy, stejně tak jako o tvrzi, se nachází cca 350 m severně od obce Bílý Kůň, která však byla založena až koncem 18. st.
  Part of city
  Bílý Kůň (Střemošice)Střemošice
  District
  Chrudim
  County
  Pardubický kraj
  Country
  Czechia
  On map
  3,5 km jihovýchodně od Luže
  7 km severovýchodně od Skutče

  Building progress

  • 14. st. - předpokládaný vznik zdejší tvrze
  • r. 1421 - zanikla patrně při tažení husitských vojsk

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 21
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 28
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 62
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 45
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 80
  Keywords
  tvrziště * pověst * husitské války * válka * archeologie
  Related persons
  Žižka z Trocnova, Jan, 1360-1424

  Note

  • - podle pověsti navršili husité pahorek pro svého vojevůdce Jana Žižku
  • r. 1974 - krajské muzeum zde provedlo archeologický průzkum, při kterém byl nalezen středověký materiál

  Pictures

  • Tvrz : Bílý Kůň

   žádost o pomoc