Number of the records: 1  

Chateau : Bezdružice

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonJádro gotického hradu s tzv. horním dvorem se rozkládá na nejvyšším místě návrší na severozápadním okraji městečka, které zakončuje náměstí. Na východním svahu v místech tzv. dolního dvora byl postaven renesanční zámek, který byl později přestavěn do dnešní barokní podoby. Celý zámecký areál má zcela nesourodý půdorys. Vlastně sestává ze tří budov s nepravidelným nádvořím s přízemní arkádou, po stranách budov dvojice hranolových věží. V té pravé je průjezd do nádvoří. Průčelí budovy obrácené do náměstí zdobí střední široký rizalit zakončený trojhranným štítem. Nad zámkem se nacházejí základy věže původního gotického hradu se zbytky obvodové hradby.
  Village
  Bezdružice, čp. 1
  District
  Tachov
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 63C
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B1
  On map
  Tepelská vrchovina
  2,5 km severně od Konstantinových Lázní
  11 km jihovýchodně od Teplé
  17 km severně od Plané

  Building progress

  • 1. třetina 14. st. - předpokládaný vznik hradu
  • kolem r. 1500 - opevněn
  • r. 1646 - vypleněn a vypálen Švédy
  • poč. 18. st. - předhradí přestavěno na renesanční zámek
  • r. 1711 - zámek poprvé uváděn
  • r. 1766 - hrad uváděn již jako zřícenina
  • 1772 - 1776 - zámek přestavěn barokně
  • 2. pol. 19. st. - interiér včetně kaple přestavěn (kanceláře, cely)
  • r. 1953 - interiér modernizován pro potřeby ozdravovny (zavedeno ústřední topení)

  Owner

  • r. 1330 - Vyšemír z Bezdružic
  • r. 1360 - Bušek z Bezdružic
  • kolem 1390 - kolem 1410 - Purkart z Kolovrat
  • - Purkart a Janek Bezdružičtí z Kolovrat (synové Purkarta)
  • 1446 - 1467 - Jan Bezdružický z Kolovrat
  • od r. 1467 - Jiří Bezdružický z Kolovrat
  • od r. 1528 - Eliška z Fictumu (vdova po Jiřím)
  • 1533 - 1540 - Jetřich
  • od r. 1540 - Hanuš Elpognar
  • od r. 1569 - Švamberkové
  • do r. 1659 - Jan Bedřich ze Švamberka
  • do r. 1693 - Jan Kryštof Heissenštejn ze Stahrembergu
  • od r. 1693 - Marie Kateřina, provdaná Roggendorfová
  • 1697 - 1707 - Jiří Jindřich Stadion (děkan)
  • 1707 - 1711 - Berlepschové
  • od r. 1712 - kníže Maxmilián Karel Löwenstein-Wertheim
  • do r. 1848 - Karel Tomáš Löwenstein
  • od r. 1848 - město (okresní soud a berní úřad)
  • od r. 1952 - stát (ČKD Praha - rekreační středisko)
  • od r. 1999 - soukromý majitel

  Books

  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 56
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 61
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 74
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 34
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 32-33, 430
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 105-106
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrady.cz
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • do r. 1848 - sloužil objekt správě panství
  • po r. 1909 - na vrcholku kopce postaven vodojem
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 2004 - objekt zpřístupněn veřejnosti

  Pictures

  • Zámek : Bezdružice

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, (barevné foto V. Hyhlík)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bezdružice“ updated: