Number of the records: 1  

Fort : Benešovice

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrz stávala patrně mezi bývalým panským dvorem a obcí. Zanikla však zcela beze stopy.
  Part of city
  Benešovice (Brloh)Brloh
  District
  Pardubice
  County
  Pardubický kraj
  Country
  Czechia
  On map
  3 km jižně od Přelouče

  Building progress

  • r. 1543 - poprvé doložena tvrz
  • r. 1576 - uváděna naposledy
  • r. 1849 - tvrziště s částí náspu ještě znatelné

  Owner

  • r. 1543 - Mikuláš a Štěpán Andělové z Ronovce
  • Vilém Dobřenský z Dobřenic a Jan Holec z Nemošic
  • Vilém Dobřenský z Dobřenic
  • do r. 1573 - Eva Stropínová z Dobřenic
  • r. 1573 - Jiří Voděradský z Hrušova
  • od r. 1573 - Bernard Gersdorf z Gersdorfu
  • do r. 1576 - Anna z Ronovce (žena Bernarda)
  • od r. 1576 - Jiří a Václav (synové Anny)

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 39
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 15
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 7
  Keywords
  tvrziště

  Note

  • r. 1910 - prováděný průzkum J. V. Diviše neprokázal v dané lokalitě již žádné stopy po tvrzi

  Pictures

  • Tvrz : Benešovice

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Fort : Benešovice“ updated: