Number of the records: 1  

Fort : Žumberk

 1. Other titlesSonnberk
  Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonGotická tvrz zde vznikla patrně již ve 13. století. Ve 2. polovině 16. století byla renesančně přestavěna. V 17. století ztratila význam panského sídla. V roce 1817 byla tvrz prodána, rozparcelována a do její areálu bylo vestavěno několik obytných budov. V letech 1971 - 74 prošel objekt bývalé tvrze celkovou rekonstrukcí. V nádvoří arkády a pavlač. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt s nádvořím s kašnou stojící při rybníku na okraji obce. Areál je součástí unikátní opevněné vesnice s hradbami a baštami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Žumberk
  District
  České Budějovice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D3
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . F4
  On map
  6,5 km západně od Nových Hradů
  Edice KČT č. 74. Novohradské hory

  Building progress

  • 13. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • konec 15. st. - uváděna gotická tvrz
  • 2. pol. 16. st. - přestavěna renesančně
  • od poč. 17. st. - využívána jen hospodářsky
  • r. 1817 - prodána a rozparcelována
  • 1971 - 1974 - objekt tvrze zrekonstruován pro muzejní účely

  Owner

  • konec 15 st. - páni ze Žumberka
  • od r. 1544 - rod Pouzarů z Michnic
  • 1602 - 1610 - Petr Vok z Rožmberka
  • 1610 - 1620 - Hockové ze Zweibrucku
  • od r. 1620 - Buquoyové
  • r. 1997 - ČR (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
  • r. 2001 - ČR (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Památník venkovského lidu v Žumberku)

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 176-177
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 225-227
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 349
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 71
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 274
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 21

  Note

  • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Žumberk

   tvrz - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V., Praha 1986, s. 225 (foto J. Nechvátal)'

Number of the records: 1  
Record „Fort : Žumberk“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.