Number of the records: 1  

Chateau : Alfrédov

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  DescriptonZámeček byl postaven pro opata kladrubského kláštera. V sousedství stával dvůr s ovčínem. Jedná se o prostý obdélníkový patrový objekt s klenutým přízemím a s hospodářským polopatrem pod střechou. Stojí ve dvoře nad rybníčkem.
  Village
  Kostelec, lokalita leží mimo obec
  District
  Tachov
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 86C
  On map
  8 km jihovýchodně od Stříbra
  1 km severně od Kostelce

  Building progress

  • před r. 1783 - postaven pozdně barokní zámeček
  • 40. léta 19. st. - vyhořel, neobyvatelný
  • pol. 19. st. - opraven
  • r. 1919 - patrně opravován
  • r. 1983 - opravován

  Owner

  • do r. 1783 - církevní majetek (opat Amando Streer)
  • 40. léta 19. st. - kníže Alfréd Windischgrätz
  • 80. léta 20. st. - ČSSR (státní statek převážně bytové účely)

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 23
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 6

  Pictures

  • Zámek : Alfrédov

   žádost o pomoc