Number of the records: 1  

Castle : Strakonice

 1. Monument type hrad
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka
  DescriptonVodní hrad byl postavenna pravém břehu Otavy nedaleko jejího soutoku s Volyňkou, zřejmě v 80. letech 12. století. V letech 1260 - 80 byl rozšířen. Na přelomu 15. a 16. století prošel hrad pozdně gotickou přestavbou. Během třicetileté války byl několikrát vypleněn. Při následné opravě v letech 1637 - 57 byly sneseny některé hradní věže. Barokně byl hrad upravován na počátku 18. století. Při poslední přestavbě v letech 1939 - 40 bylo prakticky zničeno severní hradní křídlo. Jedná se o areál (tvořený pozdně gotickou věží, hradební zdí s vysokou okrouhlou věží, protáhlým palácem, zámeckým křídlem a hospodářskými budovami), který vznikl spojením hradu s komendou johanitů k níž přiléha kostel sv. Prokopa
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 49°15'29.02"N, 13°54'6.002"E

  Castle : Strakonice, Strakonice, Pod hradem 50, Česká republika. Castle : Strakonice
  Village
  Strakonice, Pod hradem 50
  District
  Strakonice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 134B
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  On map
  Edice KČT č. 68. Pootaví, Sušicko a Strakonicko
  GPS
  49°15'29.02"N, 13°54'6.002"E

  Building progress

  • 80. léta 12. st. - zřejmé založení vodního hradu
  • r. 1235 - poprvé doložen
  • 1260-1280 - rozšířen
  • 70.-80. léta 13. st. - postavena obranná válcová věž s břitem zv. Rumpál
  • 1320-1480 - nástěnné malby v kapitule a křížové chodbě
  • přelom 15. a 16. st. - prošel pozdně gotickou přestavbou
  • 1515-1522 - rozsáhlá raně renesanční přestavba (mimo jiné postavena věž Jelenka)
  • 40. léta 16. st. - hrad upravován
  • třicetiletá válka - několikrát vypleněn
  • 1637-1657 - při opravách snešeny některé věže
  • 1714-1721 - rozšířen o barokní rezidenci velkopřevora
  • 19. st. - hrad upravován
  • 30. léta 20. st. - z III. nádvoří byla odstraněna sladovna a vystavěny garáže
  • 1939-1940 - při přestavbě zaniklo severní hradní křídlo
  • r. 1940 - vybudován vstup z nádvoří do věže Rumpál
  • r. 1976 - zanikl hradní renesanční mlýn
  • srpen 2002 - areál poškozen povodněmi
  • 2005-2006 - areál prošel celkovou rekonstrukcí

  Owner

  • konec 12. st. - 1402 Bavorové ze Strakonic
  • r. 1193 Bavor
  • do r. 1260 ze Strakonic, Bavor I.
  • do r. 1279 ze Strakonic, Bavor II., zv. Velký
  • do r. 1318 ze Strakonic, Bavor III.
  • do r. 1359 ze Strakonic, Vilém
  • ze Strakonic, Bavor IV., zv. Bašek
  • ze Strakonic, Břeněk
  • 1402 - 20. st. - řád maltézských rytířů - johanitů
  • - R. Beran (český politik)
  • do 40. let 20. st. - město
  • 40. léta 20. st. - řád maltézských rytířů (převor A. Voráček)
  • r. 1997 - ČR, Okresní úřad Strakonice, Město Strakonice, Římskokatolická církev (Muzeum středního Pootaví)

  Associated text

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 141, 128m
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 178-182
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 268
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 57
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 157
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 211
  • Kolektiv autorů; Hrad maltézských rytířů ve Strakonicích; 1992; s. 1-14
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 173
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 20
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24, 27
  Related event

  8. června 2002 - V kapitulní síni řádu Johanitů v areálu strakonického hradu se uskutečnil již druhý slavnostní obřad udělování privilegií mezinárodního rytířského řádu Order of Blanikˊs Knights (Řád Blanických rytířů)..

  Note

  • r. 1243 - část hradu darována řádu johanitů (1243 - 1402)
  • r. 1420 - hrad obléhán Žižkovým vojskem
  • 1421 - konec 17. st. - sídlo řádu maltézských rytířů
  • r. 1449 - byla zde ustanovena Strakonická jednota proti Jiřímu z Poděbrad
  • od r. 1936 - na hradě sídlí Muzeum středního Pootaví
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1973 - restaurovány gotické nástěnné malby v ambitech hradu (J. Hále)
  • r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 2006 - při opravách areálu proveden archeologický průzkum

  Pictures

  • Hrad : Strakonice

   jižní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   pohled na hrad - foto z r. 1990

  • Hrad : Strakonice

   nádvoří hradu - foto z r. 1990

  • Hrad : Strakonice

   gotická věž Rumpál - foto z r. 1990

  • Hrad : Strakonice

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Strakonice

   nádvoří hradu - pohlednice z r. 1918 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Strakonice

   pohled přes řeku - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Strakonice

   nádvoří hradu - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Strakonice

   pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Strakonice

   pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Strakonice

   jižní průčelí Bavorovského paláce - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   renesanční věž Jelenka - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   pohled na zámek s hradem od jihovýchodu - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   východní průčelí zámku - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   pohled na kostel sv. Prokova od východu - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   detail vstupního portálu do komendy - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   detail kruhového okna - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   průchod z I. nádvoří na II. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   východní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Strakonice

   severozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Strakonice

   jihozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Strakonice

   vstup do muzea v jihovýchodní části II. hradního nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   hradní studna na II. hradním nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   III. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   severní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   plán hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  • Hrad : Strakonice

   turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  • Hrad : Strakonice

   upomínkové razítko - 2010

  • Hrad : Strakonice

   upomínkové razítko - 2010

  • Hrad : Strakonice

   západní strana hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  • Hrad : Strakonice

   jihozápadní cíp hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  • Hrad : Strakonice

   jižní průčelí hradního areálu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  • Hrad : Strakonice

   pohled průjezdem na II. hradní nádvoří - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  • Hrad : Strakonice

   info plánek - foto z 20. 8. 2014

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°15'29.02"N, 13°54'6.002"E

Castle : Strakonice, Strakonice, Pod hradem 50, Česká republika. Castle : Strakonice
Number of the records: 1  
Record „Castle : Strakonice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.