Number of the records: 1  

Palace : Clam-Gallasovský palác

 1. Other titlespalác Clam-Gallasův
  Monument type palác
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPůvodně zde stával gotický palác moravského markraběte Jana Jindřicha z 2. poloviny 14. století, který byl na přelomu 16. a 17. století renesančně přestavěn. Na jeho místě a na místě přilehlých domů byl v letech 1714 - 19 vystavěn honosný barokní palác.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Staré Město, Husova 20/158Praha
District
Praha 1
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia

Building progress

 • 2. pol. 14. st. - vystavěn gotický palác
 • přelom 16. a 17. st. - přestavěn renesančně
 • 1714 - 1719 - na jeho místě postaven honosný barokní palác (Jan Bernard Fischer, Giovanni Domenico Canevallo)
 • r. 1714 - sochařská výzdoba vstupního portálu (Matyáš Bernard Braun)
 • kolem r. 1740 - sochařská výzdoba slepého portálu (Matyáš Bernard Braun)

Owner

 • 1713 - 1742 - Jan Václav Gallas (místokrál neapolský)
 • od r. 1742 - Kristián Filip z Clamu
 • po r. 1918 - najímatel stát (Ministerstvo financí)
 • po r. 1945 - stát (Archiv hl. města Prahy)

Books

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 290, 315, 320-321
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 61-62
 • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 20
 • Hlavsa V.; Praha, plán kulturních památek; 1960; s. 18
 • Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 31
 • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 225
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 385, 401, 406
 • Křížová Blažena; Praha podle abecedy; 1991; s. 182-183, 187, 188
 • Ledvinka Václav; Pražské paláce; Encyklopedický ilustrovaný přehled; 1995; s. 79-85
 • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 384
 • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
Keywords
barok * renesance * gotika
Related persons
Braun, Matyáš Bernard, 1684-1738 Fischer z Erlachu, Johann Bernhard, 1656-1723 Canevale, Giovanni Domenico
Related families
Clamové (rod)
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • 29. 3. 1845 - zaplaven vodou z Vltavy
 • 4. 9. 1890 - zaplaven vodou z Vltavy
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Palác : Clam-Gallasovský palác - pohled z Mariánského náměstí - foto z 2. 4. 2005

  pohled z Mariánského náměstí - foto z 2. 4. 2005

 • Palác : Clam-Gallasovský palác - pohled z Karlovy ulice - foto z 2. 4. 2005

  pohled z Karlovy ulice - foto z 2. 4. 2005

 • Palác : Clam-Gallasovský palác - pohled z Husovy ulice - foto z 2. 4. 2005

  pohled z Husovy ulice - foto z 2. 4. 2005

 • Palác : Clam-Gallasovský palác - detail mříže v průjezdu paláce - foto z 2. 4. 2005

  detail mříže v průjezdu paláce - foto z 2. 4. 2005

 • Palác : Clam-Gallasovský palác - nádvorní cesta - foto z 2. 4. 2005

  nádvorní cesta - foto z 2. 4. 2005